Groei bij baby’s

Of je kind goed groeit, kun je bekijken door de lengte in te vullen op een groeicurve. Bij kinderen tot 4 jaar meet de medewerker van het consultatiebureau bij ieder bezoek het gewicht en de lengte van je kind. Op de groeicurve in de GroeiGids kun je zien volgens welke lijn je kind zich ontwikkelt. In sommige perioden maken kinderen een groeispurt door.

Wat is een groeicurve?

Om de groei van je kind te volgen kun je die vergelijken met de groei van andere kinderen van dezelfde leeftijd. De middelste lijn op een groeicurve geeft de gemiddelde lengte en het gemiddelde gewicht van kinderen van een bepaalde leeftijd aan. De buitenste lijnen geven het bereik aan waarbinnen het grootste deel van de kinderen zit.

Wat is een normale groei?

Het is logisch dat bijna geen enkel kind precies de gemiddelde lijn volgt. Belangrijk is de eigen groeilijn van je kind. Vlakt de groeilijn van je kind af of komt er een knik in, bespreek dit dan op het consultatiebureau. Zij zullen je zo nodig naar de huisarts verwijzen. Wijkt een kind fors af van de eigen groeilijn, dan kan er sprake zijn van een groeistoornis.

Kijk ook eens op:

  • Kindengroei.nl – uitleg over groeistoornissen
  • TNO.nl – bereken hoe lang je kind ongeveer wordt