Organisatie

Kinderdagverblijf Lotus is onderdeel van Stichting Clematis. Aan het hoofd staat Inge te Winkel als directeur.

De bestuursleden zorgen voor de continuïteit van de stichting, het beleidsplan, de medewerkers van kinderdagverblijf Lotus en het ontwikkelen van toekomstplannen gericht op de ontwikkelingsgebieden van het kind, zowel op basis van nieuwe visies vanuit de overheid als op eigen initiatief.

Naast het bestuur kent kinderdagverblijf Lotus ook een oudercommissie zoals door de overheid verplicht is gesteld.