Privacy

Allereerst kunnen de ouders er verzekerd van zijn dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Om het contact met de ouders te optimaliseren, zijn er een aantal instrumenten ontwikkeld. Deze middelen kunnen zijn: een intakegesprek, een schriftje/ dagboekje, een ouderavond, een evaluatieavond en een evaluatie/ enquêteformulier. Voor foto’s en beeldmateriaal zal om een handtekening worden gevraagd. Regelmatig worden er foto’s gemaakt van de kinderen. Deze worden gebruikt voor de schriftjes, activiteiten en worden neergehangen in de groepen. Tegen een kleine vergoeding kunnen ouders deze kopen.