Startpagina

Welkom op de website van kinderdagverblijf Lotus. Op onze website willen we u alle informatie bieden die u nodig heeft om inzicht te krijgen in wat wij doen. Ook bieden we u een kijkje in ons kinderdagverblijf.
Contact gegevens: 0316-332665 kdvlotus@outlook.com

Kleinschalig

Misschien bent u voor de eerste keer ouder geworden, verwacht u binnenkort een kindje of verwacht u juist uitbreiding van uw gezin. Hoe dan ook, onze kinderen zijn het meest waardevolle deel van ons leven en alle keuzes die u hieromtrent maakt zullen goed doordacht zijn. Kinderopvang is een belangrijk onderdeel in het leven van uw kind en in uw eigen leven. Van de mensen die u kiest om uw kind opvang te bieden mag u verwachten dat zij professioneel zijn, gericht op de geborgenheid en ontwikkeling van uw kind, maar ook dat zij betrokken zijn bij uw wijze van opvoeding. Onze kinderopvang is erop gericht om samen met u te zorgen dat uw kind alle kansen krijgt om de ontwikkeling in de eerste jaren van zijn of haar leven goed te doorstaan.

Kinderdagverblijf Lotus is een particuliere organisatie die op kleinschalige wijze en professioneel niveau kinderen opvangt. Lotus onderscheidt zich door kwalitatief goede opvang aan te bieden voor kinderen tussen 0 en 4 jaar, welke past bij de wensen van de ouders/verzorgers en hun kinderen.

Wij hechten grote waarde aan de wijze waarop leidsters en directie omgaan met de kinderen, met hun ouders/verzorgers en met elkaar. De basis hiervoor is de kennis van de ontwikkeling van kinderen (zie ook ons pedagogisch beleidsplan onder downloads), de samenwerking met de gemeente, brandweer en GGD, maar ook onze kernwaarden.

Elk kind moet in een veilige omgeving de kans krijgen om open te gaan als een lotusbloem, stralend en in volle glorie.