Groep 2

(dagopvang 0-4 jaar)


Op deze groep bieden wij een aanbod voor 14 kinderen van 0 tot 4 jaar. We houden de groepjes klein zodat de leidsters meer aandacht kunnen geven aan de kinderen. Op elk groepje staat een gekwalificeerde leidster om de peuters de hele dag door te stimuleren in een veilig pedagogisch klimaat. Motorische, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling worden vertaald in activiteiten, spelletjes, het samenspelen met leeftijdsgenootjes, leren delen, naar elkaar luisteren. De nadruk wordt gelegd op fijn en plezierig bezig zijn.

De groep heeft een eigen groot buitenterrein waar ze naar hartenlust kunnen spelen. Een bos als achtertuin en een speel- en bewegingstuin van de wijk Schrijvershoek voor de deur.

De methodiek Uk en Puk geeft een optimale voorbereiding op de basisschool en sluit aan op de programma’s van scholen. Uk en Puk werkt met verschillende thema’s en vanuit daaruit worden aansprekende activiteiten uitgewerkt. Thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Uk en Puk stimuleert brede ontwikkeling door actief spel. De activiteiten zijn zeer gevarieerd: spel, ontdekken, expressie, knutselen, voorlezen, bewegen, spel in een themahoek. Dit alles gaat op een speelse manier.