Tarieven


Voor de opvang van uw kind betaald u aan kinderdagverblijf Lotus een vast bedrag per uur.

Voor 2024 is het uurtarief €10,25 (incl. luiers) voor de dagopvang.

Voor 2024 is het uurtarief €9,12 voor de buitenschoolseopvang.

Liemers Lotus werkt met zogenaamde dagdelen, wij berekenen de opvang van uw kind per dagdeel met een minimaal aantal uren van vijf en een half (07.00 tot 12.30 of van 12.30 tot 18.00 uur) of 11 uur per hele dag afname (07.00 en 18.00 uur)

Facturering

Maandelijks ontvangt u van ons een factuur voor de afgesproken opvanguren. Dit zijn de uren die met u zijn afgesproken en eventueel extra genoten opvanguren in de afgelopen maand. De factuur is exclusief fles-voeding.

De factuur zal maandelijks van uw rekening worden geïncasseerd via automatische incasso.

Kinderopvangtoeslag

Als ouder/verzorger van uw kind kunt u worden gesteund door de overheid in de vorm van kinderopvangtoeslag.

De regeling wordt uitgevoerd door de afdelingen toeslagen van de Belastingdienst, de meeste mensen zijn hier al mee bekend vanwege bijvoorbeeld de zorgtoeslag. Het bedrag waarvoor u in aanmerking komt, is afhankelijk van een aantal factoren.

Uitgangspunt is dat u als ouder/verzorger rechtstreeks onze factuur aan ons betaald. De kinderopvangtoeslag ontvangt u vanuit de Belastingdienst. Om in aanmerking te komen voor de toeslag gelden onder andere de volgende belangrijke voorwaarden:

  • Opvang van uw kind(eren) vindt plaats bij een geregistreerde kinderdagopvang. Dagopvang Liemers Lotus is geregistreerd onder LKR-nr. 326605563
  • U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag ontvangen.
  • Uw recht op kinderopvangtoeslag is gebaseerd op het aantal uren dat u en eventueel uw partner werken. Ook is het mogelijk dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag als u of eventueel uw partner studeert, een re-integratietraject volgt of een verplichte inburgeringscursus volgt.
  • Indien u werkloos wordt, heeft u nog recht op drie maanden kinderopvangtoeslag.

Bij de belastingdienst kunt u een toeslagentabel bekijken om na te gaan welk percentage u via de kinderopvangtoeslag weer terug krijgt van de overheid. Het is belangrijk om te weten dat u als ouders of verzorgers alleen voor het aantal uren van de minst werkende ouder/verzorger kinderopvangtoeslag kunt ontvangen.

Ieder jaar stelt de overheid een maximaal uurtarief vast waarover de kinderopvangtoeslag wordt berekend.

Hieronder kunt u een proefberekening laten maken. Deze geldt slechts ter indicatie omdat er allerlei omstandigheden kunnen bestaan die het gemiddelde bedrag kunnen beïnvloeden. Kinderdagverblijf Lotus heeft bijvoorbeeld bepaalde feestdagen die niet betaald hoeven te worden. De rekentool werkt met een gemiddeld aantal weken van 52 per jaar. De rekentool geeft u in ieder geval een redelijke indicatie van de te verwachten kosten en kinderopvangtoeslag.

Omdat er een groot verschil is tussen uw 1ste kind en uw tweede en volgende kind bestaan er twee rekentools. Als u meerdere kinderen heeft die opvang genieten dan zal het kind met de meeste opvanguren als 1ste kind worden gezien. De kinderopvangtoeslag van uw 1ste kind is altijd lager dan voor uw tweede of volgende kind. Het verschil tussen 1ste, tweede of volgende kind zegt dus niets over de leeftijd, maar over het aantal uren van de opvang.

Wilt u graag weten wat onze opvang ongeveer voor u gaat kosten? Gebruik dan onze rekentool.

Rekentool