Veelgestelde vragen


Sommige vragen ontvangen we regelmatig, hieronder treft u de meest gestelde vragen aan. Mocht u een andere vraag hebben of u vindt niet geheel het antwoord dat u zoekt kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Wij hebben 4 groepen, 3 groepen voor dagopvang en 1 groep vor BSO.

Via deze website kunt u zich aanmelden, klik hiervoor in het menu op “inschrijven”. Natuurlijk kunt u ook telefonisch een afspraak met ons maken. 06-53581550

Indien u via de website een aanmelding hebt ingestuurd dan ontvangt u direct een bevestiging van de ontvangst hiervan. Binnen 2 werkdagen zullen wij contact met u opnemen om een afspraak in te plannen voor een intakegesprek.

Uiteraard bent u van harte welkom om eerst sfeer te proeven op onze locatie. Binnen onze visie is het juist erg belangrijk dat kinderdagverblijf Lotus en haar leidsters bij u en uw kind passen. Sfeerproeven is dan juist erg belangrijk. Neemt u gerust contact met ons op om een afspraak met ons te maken.

Het is natuurlijk ons streven om uw kind een plek te bieden indien u ons hierom verzoekt. Echter in de praktijk kan het voorkomen dat wij te maken hebben met een wachtlijst. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen en kunnen u redelijk nauwkeurig aangeven wanneer wij een plekje voor uw kind hebben binnen ons kinderdagverblijf.

Omdat het voor ons zeer belangrijk is dat wij de juiste opvang aan uw kind kunnen bieden is een intakegesprek altijd noodzakelijk. Ook in het geval dat u met spoed een plekje zoekt voor uw kind zullen wij, hoe kort of lang dan ook mogelijk, altijd eerst met u in gesprek gaan. Dit voorkomt ook onduidelijkheden achteraf. Het intakegesprek vindt snel na uw aanmelding plaats. In de meeste gevallen kunnen wij direct met u een afspraak maken hiervoor als wij uw aanmelding hebben ontvangen en verwerkt.

Alle wijzigingen dienen bevestigd te worden per email. U kunt ons via kdvlotus@outlook.com uw verzoek insturen. Wilt u liever telefonisch of persoonlijk overleggen dan kan dit natuurlijk ook, indien uw verzoek kan worden ingepast binnen onze organisatie verzoeken wij u wel nog de wijzigingen aan ons te bevestigen per email. Zo kan er nooit onduidelijkheid ontstaan.

De opzegtermijn is 2 maanden. Opzeggen is mogelijk voor de eerste van de nieuwe maand.

Iedere kinderdagopvang hanteert een opzegtermijn omdat u van ons mag verwachten dat wij goede leidsters in dienst hebben en wij ons houden aan alle voorschriften van onder andere de GGD. Hierdoor is het voor ons noodzakelijk om een opzegtermijn te hanteren zodat wij de juiste verhouding kinderen en leidsters kunnen garanderen.

De plaatsingsovereenkomst stopt automatisch als uw kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt. Hiervoor is geen opzegging nodig. Mocht uw kind na het bereiken van de leeftijd van vier jaar toch nog dagopvang genieten, dan kan dit tot de eerste schooldag van de basisschool. Dit kunt u via de email doorgeven.

De plaatsingsovereenkomst stopt automatisch als uw kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt. Hiervoor is geen opzegging nodig. Mocht uw kind na het bereiken van de leeftijd van vier jaar toch nog dagopvang genieten, dan kan dit tot de eerste schooldag van de basisschool. Dit kunt u via de email doorgeven.

Als u uw kind wilt afmelden dan kan dit per email. Het is wel belangrijk om te weten dat bij afmelding de kosten voor deze opvang wel in rekening worden gebracht. Wij houden rekening met uw kind op deze dag en hebben hier ook het aantal leidsters op berekend.

Als u uw kind wilt afmelden in verband met ziekte, dan kan dit telefonisch (0316 – 33 26 65). Het is wel belangrijk om te weten dat bij afmelding de kosten voor deze opvang wel in rekening worden gebracht. Wij houden rekening met uw kind op deze dag en hebben hier ook het aantal leidsters op berekend.

Vakanties kunt u doorgeven via ons emailadres (kdvlotus@outlook.com).

U kunt altijd een wijziging aanvragen in de opvangdagen en/of uren voor uw kind. Stuurt u voor de 15de van de maand deze wijziging per email (kdvlotus@outlook.com). Wij nemen uw verzoek dan in behandeling en berichten u zo spoedig mogelijk of er een plekje vrij is. Indien wij de opvang van uw kind kunnen inpassen dan zal de extra tijd worden berekend op de eerstvolgende maandfactuur.

Ruilen van opvangdagen kan in bijzondere omstandigheden en op basis van de ruimte op de groep waar uw kind is ingedeeld. Leg uw verzoek zo spoedig mogelijk aan ons voor, uitsluitend per email (kdvlotus@outlook.com).

Nee, we hebben geen vastgestelde vakantiesluiting.

Ieder kind heeft een vaste leidster die als aanspreekpunt zal optreden voor u als ouder(s). Op onze groepen streven wij ernaar om zoveel mogelijk vaste leidsters op de groepen te plaatsen. Kinderdagverblijf Lotus werkt uitsluitend met vaste leidsters en werkt niet met invalkracht of uitzendbureaus. Wel bieden wij stageplaatsen aan de mbo-opleidingen, onze stagiaires werken uitsluitend onder begeleiding en toezicht van onze vaste leidsters.

U ontvangt maandelijks een factuur voor de opvanguren van de afgelopen maand. Deze worden doormiddel van automatische incasso van uw rekening geïncasseerd.

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor kinderopvang. De Belastingdienst keert deze uit. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over de kinderopvangtoeslag. Via de website http://www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken indien u wilt weten wat de werkelijke kosten voor de opvang van uw kind zijn. Om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag moeten u en uw eventuele partner beiden werken of een opleiding volgen. U kunt ook in aanmerking komen als u niet werkt, maar de toekenning van kinderopvangtoeslag uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject. Verder dient u uw kind aan te melden bij een geregistreerde kinderopvang.

Eten en drinken (flesvoeding uitgesloten) wordt verzorgd door ons kinderdagverblijf, behalve als uw kind een dieet volgt of er specifieke omstandigheden bestaan waardoor u ervoor kiest om eten en drinken mee te geven. Borstvoeding of flesvoeding kan worden meegeven.