Feestrituelen


Op kinderdagverblijf Lotus vinden wij feesten en rituelen belangrijk. Er wordt aandacht besteed aan feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, Moederdag, etc. Activiteiten worden wederom aangepast op het niveau van het kind. Voor het ene kind kan een paar strepen op een muts zetten al heel wat zijn en een ander kind wordt gestimuleerd om deze helemaal te versieren. Daarnaast wordt van verjaardagen en afscheidsfeestjes van de kinderen een bijzondere gebeurtenis gemaakt. Het feestvarken wordt uitgebreid in het zonnetje gezet. De jarige krijgt een feestmuts op en heeft speciale voorrechten. Hij/ zij mag bijvoorbeeld de groepsleiding meehelpen in de keuken voor de eventuele traktatie. Echter is het wel zo dat wij de prikkel van de ouders moeten krijgen. Ouders (kinderen) nemen vanuit huis de traktatie mee.

Traktatie

Wij trakteren geen snoep. Om voor de ouders ideeën op te doen, zijn er boekjes op de locatie aanwezig voor inspiratie. Als er een oma, opa, broertje, vader of moeder jarig is, kunt u dat doorgeven aan de groepsleiding en zij zullen dan samen met het kind “iets” gaan maken voor dit feestvarken.

Samengevat: de groepsleiding zorgt voor een gevarieerd activiteitenaanbod ten behoeve van het stimuleren van de grove en fijne motoriek, het gebruiken van fantasie en creativiteit, het ontwikkelen van sociale contacten, taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling.

Aan het eindresultaat van de activiteit hechten wij niet veel waarde, maar wel aan het feit dat een kind op zijn / haar manier er plezier aan heeft beleefd.