Gewenning


Intake

Allereerst komen ouders voor een intakegesprek. Een intakegesprek duurt ongeveer 1,5 uur tot 2 uur. Hier krijgen ouders veel informatie over wie we zijn, wat we doen, hoe we het doen en wat we belangrijk vinden. Maar deze intake is ook bedoeld om een goed beeld te krijgen van de ouders. Het liefst met het kind erbij. Naast het geven van een rondleiding en informatie over de “Lotus” wordt het inschrijfformulier, de voorwaarden, de taken van de oudercommissie, hoe het klachtrecht werkt, de GGD etc. doorgenomen en afspraken gemaakt. Na het invullen van het inschrijfformulier wordt er intern een dossier aangemaakt. Ouders krijgen dan een plaatsingsformulier, een overeenkomst, de voorwaarden, informatie rondom zieke kinderen en formulieren (of we foto’s of video van het kind mogen maken, incassoformulieren eventueel een buikliggingsformulier) ter ondertekening. Daarnaast zit er een ledenlijst in van de oudercommissie en informatie over de klachtencommissie. Tevens de laatste nieuwsbrief, de organisatiestructuur en informatie die op dat moment actueel is.

Start

Voordat de opvang begint, wordt bekeken wie de vaste begeleidster wordt in verband met de stamgroepjes. Deze leidster houdt de ontwikkeling van het kind extra in de gaten. Willen ouders een gesprek, dan hebben ze een vast aanspreekpunt. De start van de opvang is erg belangrijk, daarom zal er tijd genomen worden voor gewenning. In de week voorafgaand aan de startdatum kunnen de ouders en het kindje komen wennen; het liefst een moment wanneer hun vaste leidster een dienst heeft. Als het kind 6 tot 8 weken bij de “Lotus” is, wordt er een gesprekje gepland om van beide kanten te horen hoe de opvang verloopt. Dit wordt door de ouders zelf aangevraagd. Veelal gebeurt dit met hun vaste groepsleiding.

Evaluatieformulier

Als het naar tevredenheid loopt, kunnen de ouders in de 3e maand een evaluatieformulier verwachten om wederom even stil te staan of er nog bijzonderheden zijn. Dit evaluatieformulier wordt besproken tijdens de vergaderingen. Zo kan er ook een gesprek met de coördinator worden aangevraagd.

Enquête

Elk jaar rond april wordt er een enquête gehouden onder alle ouders. Dit geeft de Stichting een goed beeld waar de hiaten liggen. De resultaten komen terug op een nieuwsbrief. Ook naar aanleiding van deze enquête kan een gesprek aangevraagd worden. Het kan ook een keuze zijn om een ouder gesprek in een thuissituatie te houden. Dit geeft voor de Stichting veelal een compleet beeld wie de ouders zijn. De ervaring leert dat een dergelijk gesprek, veelal in een ontspannen sfeer, tot meer diepgang leidt.