Groepsindeling


Kinderdagverblijf Lotus wil vanuit haar visie kinderen zoveel mogelijk aandacht bieden en goed inspelen op de behoefte van “haar” kinderen. Zodoende zijn de groepen binnen ons kinderdagverblijf klein. Onze groepen zijn zogenaamde verticale groepen, wat inhoudt dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep verblijven. Op die manier bootsen we de gezinssituatie na doordat de jongere kinderen van de oudere kinderen leren in allerlei ontwikkelingsgebieden en andersom de oudere kinderen leren omgaan met de jongere kinderen. Kinderen hoeven zo minder tegen elkaar op te boksen en er is minder rivaliteit in de groep. Door deze werkwijze bestaan er binnen onze groepen nauwelijks tot geen conflicten.


Stamgroep 1 0 - 4 jaar en maximaal 11 kinderen
Stamgroep 2 2 - 4 jaar en maximaal 16 kinderen
Stamgroep 3 2 - 4 jaar en maximaal 16 kinderen (de ochtenden)
Stamgroep 4 4 - 12 jaar en maximaal 21 kinderen